GM-Link

…spoľahlivý partner pre váš IT biznis, procesy a granty…

O nás

Spoločnosť GM-Link je vybudovaná na dlhoročných skúsenostiach v oblasti riadenia, optimalizácie procesov a systémov, návrhu, rozvoja a prevádzkovania informačných systémov. Zákazníkom prinášame progresívne, spoľahlivé a bezpečné riešenia založené ma medzinárodných štandardoch. Sme dôveryhodným partnerom pre zákazníkov z verejného i komerčného sektora.

Spoločnosť GM-Link realizuje projekt Rozšírenie poskytovania služieb GM-LINK, s.r.o v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Riešenia a služby

Spoločnosť GM-Link pomáha zákazníkom pri transformácii biznis požiadaviek na IT riešenia s cieľom využitia maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a efektívneho využitia nových investícií.

V oblasti informatizácie verejnej správy uľahčujeme žiadateľom získať prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, od vytvorenia štúdie uskutočniteľnosti, reformného zámeru, zámeru projektu, finančnej analýzy, vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, cez implementáciu projektového a finančného riadenia, až po hodnotenie projektov, a to v súlade s platnými zákonmi, príručkami a usmerneniami.

Pri poskytovaní služieb sa riadime metódami projektového riadenia.