IT služby a aplikačný vývoj

IT služby a aplikačný vývoj

V oblasti IT spoločnosť GM-Link pomáha zákazníkom pri transformácii biznis požiadaviek na IT riešenia s cieľom využitia maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a efektívneho využitia nových investícií. Pri návrhu riešenia zvažujeme viacero pohľadov, ako je procesný, architektonický, technický a v neposlednej miere aj legislatívny pohľad s cieľom priniesť efektívne IT riešenie. Máme za sebou viac ako 20-ročné skúseností s tvorbou riešení na poskytovanie elektronických služieb v oblasti poisťovníctva, bankoníctva, ako aj elektronických služieb verejného sektora.

Konzultačné služby

Vďaka skúsenostiam s návrhom a analýzou riešení uspokojujeme potreby našich zákazníkov s cieľom dodávať služby s pridanou hodnotou. Dlhoročné skúsenosti našich analytikov a technológov v rôznych odvetviach sú zárukou identifikácie skutočných vašich potrieb s následnou optimalizáciou procesov.

 • Spoznanie zákazníka
 • Biznis analýza IT a informačného systému
 • Analýza súčasného stavu IT riešenia a návrh zlepšenia
 • Tvorba detailnej funkčnej analýzy
 • Plánovanie IT projektov
 • Implementácie IT projektov
 • Tvorba dokumentácie

Návrh a realizácia informačných systémov, aplikačný vývoj

Naša spoločnosť vám zrealizuje vývoj a dodávku riešenia na mieru so zabezpečením nálednej podpory dodaného riešenia. Dodávame otvorené a škálovateľné riešenia s využitím najmodernejších a progresívnych technológií s dodržaním IT štandardov. Riešenia vyvíjame na rôznych platformách v závislosti od typu požiadavky zákazníka. Dbáme na to, aby používatelia radi pracovali s dodaným riešením, aby navrnuté riešenia automatizovalo procesy, zlepšilo spoluprácu používateľov a zvyšilo ich efektívnosť.

 • Návrh a implementácia informačných systémov pre platformu IBM iSeries (AS/400) RPG, COBOL, C, SQL, CLP, a ďalšie
 • Vlastný vývoj nových aplikácií (JAVA, HTML, PHP a pod.), (SOA, WS, WSDL a pod.
 • Návrh a implementácia webových a cloudových riešení
 • Modernizácia a optimalizácia aplikácií a riešení
 • Integrácia riešení a prispôsobenie existujúcich aplikácií požiadavkám zákazníka
 • Testovanie aplikácií
 • Nasadzovanie komplexných systémov do prevádzky

Databázy

Realizujeme výkonné a vysoko dostupné databázové systémy, vrámci ktorých poskytujeme návrh a implementáciu komplexných databázových riešení

 • Vytváranie dátových modelov, dátových skladov, vytváranie reportov nad údajovou základňou
 • Zabezpečujene správu databáz, zálohovacie plány, mirrorovanie databáz, replikácie dát,
 • Ladenie výkonu databázového systému
 • Manipuláciu s dátami, prípravu migrácie dát, import, export dát ako aj vytváranie transformačných programov
 • Optimalizácia SQL aplikácií

Školenia a kurzy

 • Ponúkame odborné školenia a kurzy dodaných riešní pre koncových používateľov, administrátorov, pracovníkov prevádzky, pracovníkov riadenia bezpečnosti a pod.
 • Ponúkame odborné školenia a kurzy pre systémových administrátorov, programátorov a operátorov pre platformu IBM iSeries (AS/400), ako sú RPG, COBOL, C, SQL, CLP, a ďalšie
 • Zabezpečíme kurz na mieru so zohľadnením špecifických požiadaviek zákazníka