Poradenstvo v oblasti biznis procesov

Poradenstvo v oblasti biznis procesov

Spoločnosť GM-Link vám pomôže s návrhom optimalizácie procesov, s cieľom podporiť a zjednodušiť zmenu stratégie organizácie, implementovať organizačné zmeny procesov a zmeny v oblasti IT.

Poradenstvo a konzultačné služby

  • Optimalizácia a automatizácia procesov
  • Dizajn/redizajn procesov s ohľadom na elimináciu duplicit
  • Procesný a organizačný audit vrátane návrhu optimalizácie organizačnej štruktúry
  • Zavedenie projektového riadenia
  • Analýza a optimalizácia nákladov a príprava rozpočtov