Infraštruktúrne služby

Spoločnosť GM-Link zabezpečí komplexné riešenia v oblasti návrh, dodávky, správy a podpory existujúceho a nového hardvérového vybavenia vašej organizácie a spoločnosti s cieľom efektívneho využitia investícií do IT infraštruktúry. Poskytujeme riešenia pre zabezpečenie sledovania výkonu a chybových stavov IT infraštruktúry (serverov a pracovných staníc) s možnosťou automatizácie procesov potrebných na vykonanie nápravných krokov.

Poskytované služby

 • Riadenie prevádzky projektov podlá ITIL (použitím Atlassian Jira, Confluence, a pod.)
 • Návrh integrácie vrátane implementácie podľa potrieb zákazníka
 • Kompletný návrh cloud riešení (openstack)
 • Virtualizácia (Vmware, KVM)
 • Návrh a sprava Tier 3 Datacentier
 • HA riešenia postavene na DWDM, CWDM

Správa HW zariadení

 • IBM iSeries (AS/400)
 • (Rack server, blades) IBM, cisco, Dell, HP, Huawei
 • Disk poli IBM, EMC, HP, Huawei
 • SAN infraštruktúry Brocade, Cisco
 • L2, L3 network cisco ASA, ironport
 • firewall checkpoint
 • Tape libraries: Oracle Sun, IBM

Zabezpečenie prevádzky IT

 • HA clusters: Veritas, Oracle, Redhat
 • APP servers: Nginx,apache, JBOSS, Tomcat, Websphere, Weblogic
 • Databases: Oracle, DB2, Sybase, postgres, mysql, MSSQL
 • OS: Solaris, Redhat, AIX, Windows, IBM iSeries (OS/400)
 • Backup: Veritas Netbackup, Veeam