Kontakt

GM-LINK, s.r.o
Generála Štefánika 64
060 01 Kežmarok

IČO: 46150757
DIČ: 2023258226
IČ DPH: SK2023258226

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov. Vložka číslo: 24403/P

tel.:
+421 948 458 468

e-mail:
info@gm-link.sk

web:
www.gm-link.sk