Dotácie pre fyzické osoby

Spoločnosť GM-Link je spoľahlivý partner v oblasti získavania dotácií pre fyzické osoby. Vieme Vám poskytnúť konzultácie a spracovať podklady k žiadosti na získanie dotácie na zateplenie rodinného domu.

Zatepľovanie rodinných domov

Chcete zlepšiť kvalitu bývania vo Vašom rodinnom dome a znížiť náklady na energie ?

Chcete využiť možnosť získania až 40% nákladov a čerpať nenávratnú dotáciu do výšky až 8800 eur určenú na zatepľovanie a neviete ako na to ?

Spracujeme Vám komplexne žiadosť na získanie dotácie na zateplenie rodinného domu.

O dotáciu môžete požiadať
pred zateplením alebo
po zateplení RD
(zatepľovať ste začali po 31.12.2014 alebo ste ešte nezačali)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ponúka možnosť všetkým majiteľom rodinných domov spĺňajúcich určité podmienky zapojiť sa do projektu

„Podpora zatepľovania rodinných domov“

získaním príspevku na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

Základné podmienky pre získanie príspevku sú :

  • splnenie požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa STN
  • zateplenie rodinného domu uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému
  • zrealizovať zateplenie rodinného domu licencovaným zhotoviteľom

Kto môže požiadať o dotáciu ?

  • ste občan štátu EU, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska
  • máte trvalý pobyt na SR
  • RD sa nachádza na SR, je výlučne používaný na bývanie a do užívate ho aspoň 10 rokov pred zateplením
  • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome
  • sú splnené podmienky podľa STN

Kontakt : zateplovanieRD@gm-link.sk
Mobil : +421 948 458 468