Rozšírenie poskytovania služieb GM-LINK, s.r.o

Realizácia projektu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Prijímateľ: GM-LINK, s.r.o., Generála Štefánika 64, 060 01 Kežmarok
Projekt: Rozšírenie poskytovania služieb GM-LINK, s.r.o
Miesto realizácie: Generála Štefánika 64, 060 01 Kežmarok
Výška poskytnutého NFP: 47 144,50 EUR

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoj podnikania spoločnosti GM-LINK, s.r.o. prostredníctvom zavedenia nového produktu, resp. IT služby on-line objednávacieho (rezervačného) a vernostného systému.

Výsledkom realizácie projektu bude poskytovanie elektronického objednávacieho a vernostného systému pre prevádzky spravovacích služieb reštaurácií a kaviarní, lekární, retailu, kaderníkov, kozmetičky, fotografov, právnikov, veterinárov, poskytovateľov ubytovacích a doplnkových služieb, podporných služieb pre rozvoj turistického ruchu v oblasti horských vodcov, lyžiarskych inštruktor, požičovní vystroja pre rôzne druhy športu, relaxačné služby, ako sú masáže, bazény, sauny, solária, tenisové kurty, golfové ihriská, prenájom automobilov, služby spojené s vyhliadkovými jazdami historických vozidiel v regióne Kežmarku, Tatier, na Slovensku, ako aj mimo územia Slovenskej republiky.

Realizáciou tohto projektu chce spoločnosť GM-LINK expandovať na trh nových služieb, resp. nových produktov prostredníctvom rozšírenia portfólia svojich poskytovaných služieb aj menším zákazníkom.

Projekt je realizovaný v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Rozšírenie poskytovania služieb GM-LINK, s.r.o. https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=b4788754-6271-4164-b0f7-ba52a…

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách
– dňa 25.02.2021 bola podpísaná zmluva s dodávateľom časti “Objednávací a vernostný systém”
– dňa 27.05.2021 bola podpísaná zmluva s dodávateľom časti “Mobilná používateľská aplikácia”
– dňa 30.08.2021 bola podpísaná zmluva s dodávateľom časti “Grafický návrh a webové sídlo k objednávaciemu a vernostnému systému”
– dňa 25.11.2021 bolo dodané riešenie

Výstup projektu je dostupný na webovej stránke

https://www.tatrykompas.sk