Riešenia a služby

pomáha zákazníkom pri transformácii biznis požiadaviek na IT riešenia s cieľom využitia maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a efektívneho využitia nových investícií.

Pomôžeme Vám s návrhom optimalizácie procesov, s cieľom podporiť a zjednodušiť zmenu stratégie organizácie, implementovať organizačné zmeny procesov a zmeny v oblasti IT.

Pomôžeme zákazníkom pri transformácii biznis požiadaviek na IT riešenia s cieľom využitia maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a efektívneho využitia nových investícií.

Poskytujeme služby projektového riadenia vo všetkých fázach životného cyklu projektu.

Sme spoľahlivý partner v oblasti návrhu informačných systémov verejnej správy. GM-Link prináša organizáciám progresívne riešenia v súlade so štandardami informačných systémov verejnej správy a cieľmi a potrebami organizácií.

Zabezpečíme komplexné riešenia v oblasti návrh, dodávky, správy a podpory existujúceho a nového hardvérového vybavenia vašej organizácie a spoločnosti s cieľom efektívneho využitia investícií do IT infraštruktúry.

Sme spoľahlivý partner v oblasti získavania dotácií pre fyzické osoby. Vieme Vám poskytnúť konzultácie a spracovať podklady k žiadosti na získanie dotácie na zateplenie rodinného domu.