Riešenia a služby

Spoločnosť GM-Link pomáha zákazníkom pri transformácii biznis požiadaviek na IT riešenia s cieľom využitia maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a efektívneho využitia nových investícií. Viac>

Sme spoľahlivý partner v oblasti návrhu informačných systémov verejnej správy a poskytuje profesionálne poradenstvo pri získavaní prostriedkov z OPII. Viac>

Pri poskytovaní služieb sa riadime metódami projektového riadenia. Viac>